1,4 milions de persones ateses a la xarxa pública de serveis sanitaris per problemes de salut mental

El Departament de Salut de la Generalitat ha dedicat a la salut mental uns dels darrers Informes Breus del CatSalut, un nou format de publicació que presenta la informació actual de manera sintètica, clara i àgil sobre la xarxa pública d’atenció sanitària. De  l’informe 6 “Problemes de salut mental en la població adulta. 2016” us destaquem les següents dades:

  • 1,4 milions de persones van ser ateses a la xarxa pública d’atenció sanitària per un problema de salut mental (totes les dades fan referència al 2016 i a població adulta)
  • al 23,5% de la població major de 18 anys li van receptar algun psicofàrmac
  • es van receptar un total de 18.116.361 psicofàrmacs, per un valor de 175.035.044 euros

informes dades

psicofarmacs 2016

Les dades de l’informe inclouen tota l’activitat assistencial de la xarxa pública d’atenció sanitària, a diferència de la Central de Resultats, estudi de referència en salut mental, que recull les dades dels serveis especialitzats com els Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) i els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). D’aquesta manera es poden incorporar les dades de l’atwnció primària en salut mental:

  • l’atenció primària va registrar 2.895.661 visites (5,7% del total) relacionades amb problemes de salut mental
  • el 16,8% de la població atesa a l’atenció primària tenia una problema de salut mental

Altres dades d’interès de l’informe son:

  • les visites relacionades amb la salut mental augmenten entre els 30 i 80 anys
  • tenir ingressos baixos duplica el risc de visitar-se per un problema de salut mental
  • les dones consumeixen més psicofàrmacs que els homes i tenen el doble de possibilitat de ser ateses per un problema d’anisetat en qualsevol franja edat
Notícies recents